Przewodnik po pamiątkach miasta Jeseník

Jesenické toulky (Wędrówky po Jeseníku)  

Jeseník

“Człowiek nie może przebywać w Jeseníku, bez tego, aby się w nim szybko nie zakochał.”

(Adolf Kettner, 1892)

Dwie trasy turystyczne, które poprowadzą Was po zabytkach miasta Jesenik i uzdrowisku Priessnitz. Dowiecie się wielu informacji o okresie rozkwitu uzdrowiska i tekstylnego przemysłu, ale także o mrocznym czasie, kiedy odbywały się tu procesy czarownic. Podczas spaceru po mieście poznacie też najnowszą historię i dowiecie się czegoś o powojennym rozwoju miasta.

 

Perła Jeseników”, tak pierwotna ludność niemiecka nazywała Jeseník (niem. Freiwaldau, w latach 1921–1947 Frývaldov), spokojne miasteczko uzdrowiskowe w dolinie rzek Bělá (Biała Głuchołaska) i Staríč, u podnóża Jeseników i Gór Rychlebskich. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście Vriwald pochodzi z 1267 r. Około 1284 r. wieś została podniesiona do rangi miasta. Jeseník był miastem górniczym ze wszystkimi przywilejami; w jego pobliżu od wieków wydobywano złoto i inne metale. Później został również rozsławiony za sprawą Vincenza Priessnitza (1799–1851), założyciela uzdrowiska na Gräfenbergu (dziś Lázně Jeseník), do którego od lat 30. XIX wieku przybywała śmietanka towarzyska z całej Europy. Z miastem związany był także przemysł włókienniczy, którego najbardziej znanymi przedstawicielami był ród jesenickich Raymannów i pochodzący z Wiednia ród Regenhartów. Tutejsza twierdza wodna (vodní tvrz) była częścią dóbr biskupstwa wrocławskiego. Niestety Jeseník to także miasto, w którym w 1622 roku rozpoczęły się niechlubne procesy czarownic na Śląsku.

Miasto Jeseník jest miejscem urodzenia lub ośrodkiem działalności wielu innych ważnych osobistości; należą do nich m.in. bliźniacy Edmund (1837–1917) i Adolf Gustav (1837–1894) Weiss. Pierwszy był astronomem i matematykiem, drugi wybitnym botanikiem. Ich ojciec Josef Weiss (1795–1847) propagował hydroterapię w Anglii. Z artystów wspomnieć można rzeźbiarza akademickiego Paula Stadlera (1875–1955), dyrektora szkoły kamieniarskiej w Supíkovicach, rzeźbiarza Engelberta Kapsa (1888–1975) i kompozytora Karla Dittersa z Dittersdorfu (1739–1799). W połowie XIX wieku Jeseník wyprzedził inne miasta regionu i stał się siedzibą administracyjną okręgu.

Rozwój miasta został brutalnie przerwany podczas II wojny światowej i późniejszym wysiedleniem pierwotnej ludności niemieckiej. Po wojnie rozwinął się tu szczególnie przemysł tekstylny, wydobywczy i budowlany, za sprawą takich przedsiębiorstw państwowych jak Moravolen i Rudné doly Jeseník. W latach 90. miasto zaczęło zmieniać swoje oblicze, przede wszystkim w zakresie turystyki i rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej.

Wita Cię miasto położone w bijącym sercu błękitnych gór i zielonych lasów z setkami źródeł życiodajnej czystej wody. Życzę miłej wędrówki i wielu wspaniałych wrażeń.

 

Bohumila Tinzová

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ JESENÍK „KATOVNA”
Adres: Palackého 176/12, Jeseník 790 01
Email: ic@jesenik.cz
Telefon: +420 584 453 693
Web: www.jesenik.cz
Facebook: @icjesenik
Instagram: jesenik_turista

© ZA Opava – SOkA Jeseník: reprodukcje historycznych zdjęć i pocztówek, 
foto-archiwum Miasta Jesenik
Wydano w ramach projektu "Spacery po pograniczu" nrCZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002971, który był finansowany przez Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Jeseník