JESENICKÉ TOULKY

po památkách města Jeseník

Jeseník

„Člověk nemůže pobývat v Jeseníku, aniž by se do něj brzy nezamiloval.“

(Adolf Kettner, 1892)

Jesenické toulky jsou dva turistické okruhy, které vás zavedou po zajímavých místech města Jeseníku. Dozvíte se mnoho informací o období rozmachu lázeňství, textilního průmyslu či vzdělanosti, ale také o období temných, kdy se zde odehrávaly čarodějnické procesy a kdy kat měl své pevné místo v chodu města. Při svém putování městem se ale také dostanete do historie nedávné a dozvíte se také něco o poválečném vývoji města.

 

Perla Jeseníků, tak nazývalo původní německé obyvatelstvo Jeseník (německy Freiwaldau, v letech 1921–1947 Frývaldov), lázeňské městečko v údolí řek Bělé a Staříče, na úpatí Jeseníků a Rychlebských hor. První písemná zmínka o městě (Vriwaldu) pochází z roku 1267. Kolem roku 1284 byla ves povýšena na město. Jeseník byl horním městem se všemi privilegii; v jeho okolí se po staletí těžilo zlato a další kovy. Později jeho věhlas šířily též lázně na Gräfenbergu (dnes Lázně Jeseník) spojené s osobností Vincenze Priessnitze (1799–1851), kam od 30. let 19. století směřovala společenská smetánka z celé Evropy. S městem byl spjat také textilní průmysl, jehož nejznámějšími představiteli byli jeseničtí Raymannové a původně vídeňští Regenhartové. Zdejší vodní tvrz byla sídlem panství vratislavského biskupství. Bohužel, Jeseník je také městem, kde v roce 1622 začaly nechvalně proslulé čarodějnické procesy ve Slezsku. V polovině 19. století předstihl Jeseník jiná města regionu a stal se sídlem politického okresu.

Rozvoj města byl násilně zpřetrhán až obdobím 2. světové války a následným odsunem původního německého obyvatelstva. Za minulého režimu se rozvíjel zejména textilní a báňsko-stavební průmysl v čele se státními podniky Moravolen a Rudné doly Jeseník. V 90. letech minulého století město začalo měnit svou tvář, a to především v oblasti cestovního ruchu a lázeňství.

Vítá vás město ve zdravém srdci modravých hor a zelených lesů se stovkami pramenů životodárné čisté vody. Šťastné putování a mnoho krásných zážitků!

Bohumila Tinzová

Turistické informační centrum Jeseník
adresa: Palackého 176/12, Jeseník
mail: ic@mujes.cz
telefon: +420 584 453 693
web: www.jesenik.cz
Facebook: @icjesenik
Instagram: jesenik_turista

ZA v Opavě – SOkA Jeseník: reprodukce dobových fotografií a pohlednic, fotoarchiv města Jeseník.
Vydáno v rámci projektu Toulky pohraničím č. CZ.11.2.45/0.0/16_009/0002971, který byl financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Jeseník